Vodi nas strast

Bell Time Capital d.o.o. je hrvatska tvrtka s međunarodnim iskustvom. Sve naše ulsuge bazirane su na trenutnim informacijama sa financijskih tržišta i kao takve predstavljaju odmak od klasičnih financijskih usluga. Ovakav pristup omogućava objektivnost, veću brzinu i nižu cijenu.

O nama

Naše usluge

FINANCIRANJE

Širite poslovanje ili planirate akviziciju? Kako financirati investicije jedna je od najbitnijih odluka za management.

VALUACIJA

Procjena vrijednosti poduzeća koja se bazira na aktualnim informacijama s financijskih tržišta, ne na subjektivnoj procjeni konzultanata.

POSLOVNO SAVJETOVANJE

U poslovnom savjetovanju vodimo se iskustvima najuspješnih svjetskih poduzeća i up-to-date podacima sa tržišta.